KINESIOTAPE

KINESIOTAPE

U Novu godinu ušli smo dodatno educirani Kinesiotaping – primjena adhezivne elastične trake koja imitira elastična svojstva kože, pruža aktivnu potporu mišićima i zglobovima, djeluje na sve fiziološke sustave (koža, fascija, sustav optoka krvi i limfe, mišića i...