U Novu godinu ušli smo dodatno educirani

Kinesiotaping – primjena adhezivne elastične trake koja imitira elastična svojstva kože, pruža aktivnu potporu mišićima i zglobovima, djeluje na sve fiziološke sustave (koža, fascija, sustav optoka krvi i limfe, mišića i zglobova). Smanjuje bol, potpora mišićima, dekongestivni učinak, ispravljanje zglobne nepravilnosti

kinesiotape